GEODETSKI BIRO PETROVIĆ ZA VAS IZVODI

SVE VRSTE GEODETSKIH RADOVA

Geodetski radovi pri izgradnji objekata – obeležavanje, obračun kubature iskopa-nasipa, snimanje temelja, deformaciona analiza-praćenje sleganja i snimanje izvedenog stanja stambenih, višestambenih, pomoćnih, industrijskih i drugih objekata visokogardnje, te promena nastalih rušenjem, izgradnjom ili dogradnjom objekata

Geodetsko obeležavanje i snimanje puteva, kanala, železnica i drugih objekata niskogradnje

Geodetsko obeležavanje i snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija

Indentifikacija parcela sa uviđajem na terenu

Geodetsko obeležavanje parcela-obnova granica parcele(omeđavanje)

Geodetski premer i obračun površina (etažiranje) svih vrsta objekata

Kompletna usluga formiranja građevinskih parcela, provođenje parcelacije i preparcelacije

Geodetski radovi i ostale usluge u postupcima legalizacije objekata

Geodetski radovi za posebne potrebe

Pravna pomoć pri uknjižbi prava svojine i drugih prava na nepokretnostima

Katastarski poslovi

Druga pomoć iz delokruga delatnostiGeodetski biro Petrović 2013 © Sva prava pridržana. Kreirao Marko Šuker